Hur levde vi våra liv från början?

human-origins

 

Varifrån kommer vi och hur levde vi våra liv från början?

7 miljoner år sedan till år 10 000 fvt, ca

Under människans förhistoria – tiden innan vi utvecklade ett skriftspråk – så levde vi människor nästan uteslutande som jägare och samlare. Vi var inte bofasta utan följde hela tiden bytesdjuren i deras vandringar. Våra förfäder jägarna/samlarna tillhörde olika människoarter som sakta utvecklades från en anfader vi haft gemensam med dagens schimpanser (och om vi går ännu längre tillbaka gemensamma släktingar med andra apor… och andra djur). Under denna tid gick vi från att vara en liten grupp individer på den afrikanska kontinenten till att bli en av jordens dominerande arter och vi spred oss från kontinent till kontinent för att slutligen finnas på alla större landmassor med beboeligt klimat. Under dessa vandringar var vi ständigt tvungna att anpassa oss till nya omständigheter, vilket gjorde att utvecklade nya uppfinningar och beteenden som kunde hjälpa oss i dessa nya situationer – vi utvecklade kultur.

Veckans länkar handlar om människans förhistoria, med betoningen på stenåldern, och fokuserar framförallt på vår tid som jägare/samlare. De försöker förklara hur det gick till att just vi skulle bli den djurart som kom att utveckla kultur, civilisation, samhällen och jordbruk.

 

Undervisningen i kursen skall behandla…

  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid […] med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar.
  • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, […] jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.

 -Skolverket

Varifrån kommer vi och hur levde vi våra liv från början? – veckans länkar

Texter och information

Wikipediaartikeln om stenåldern:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sten%C3%A5ldern

Wikipediaartikeln om förhistorisk tid:

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rhistorisk_tid

Människans förhistoria och stenåldern på SO-rummet:

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/manniskans-forhistoria-och-stenaldern#

Om människans vandring ut ur Afrika:

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/jakten-pa-manniskans-urhem

Om människan och språket:

http://www.popularhistoria.se/artiklar/forsta-spraket/

Stenålderns mat:

http://www.popularhistoria.se/artiklar/smak-av-stenaldern/

Människans förflyttningar:

http://www.popularhistoria.se/artiklar/migration-%E2%80%93-mansklighetens-utveckling-ar-en-historia-om-forflyttning/

 

Bilder

Människans spridning över världen:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Spreading_homo_sapiens-no.jpg

 

Filmer och videoklipp

Apmännens planet – om de tidigare människoarter som existerat (engelska):

https://www.youtube.com/watch?v=TUliLKSJ4bQ

Neanderthalaren inom oss:

http://www.ted.com/talks/lang/sv/svante_paeaebo_dna_clues_to_our_inner_neanderthal.html

Hur språk förvandlade mänskligheten:

http://www.ted.com/talks/lang/sv/mark_pagel_how_language_transformed_humanity.html

Sveriges historia – stenåldern:

http://www.youtube.com/watch?v=GMJG5H3wfug

 

PowerPoint

Skandinavisk stenålder:

http://pleiad.se/wp-content/uploads/2012/11/Det-nya-landet.zip

 

Datorspel och appar

Pre-Civilization: Stone Age (Webbläsare, utveckla din stenåldersstam, gör upptäckter och utvecklas evolutionärt):

http://www.kongregate.com/games/clarusvictoria/pre-civilization-stone-age

Age of Empires (PC, utveckla din stenålderskultur till att bli ett respektingivande rike):

http://www.microsoft.com/games/empires/downloads.htm

 

Boktips

Gryning över Kalahari: Hur människan blev människa (Lasse Berg)

http://www.adlibris.com/se/bok/gryning-over-kalahari-hur-manniskan-blev-manniska-9789170372995

Kommentera

Your email address will not be published.