”Den digitala skolan kan inte bygga på godtycke”

http://www.idg.se/2.1085/1.547766/den-digitala-skolan-kan-inte-bygga-pa-godtycke?queryText=skola

 

Hur angeläget är det egentligen [med it i skolan]? Är det inte viktigare med tydliga resultat i kärnämnena, ordning och reda i klassrummet och hederlig gammaldags katederdisciplin? Sverige har rasat i den internationella Pisa-mätningen, är det då inte bättre att införa samma tuffa metoder som i framgångsrika länderna i Asien?

Nej, säger de flesta forskare vi har varit i kontakt med. Att läraren styr allt strider mot modern pedagogik, som bygger på att elever lär sig att söka kunskap själva. Många anser att det är viktigt att de också utforskar hur de kan använda it i olika sammanhang.

 

Bland kommuner och skolor är det just nu populärt med något som kallas 1:1-satsningen, att varje elev ska ha tillgång till en dator. Det stora problemet inte tillgången på datorer. Att ha som bärande idé att eleverna ska skriva rapporter i Word och googla information är inte tillräckligt.

Det centrala är hur it ska användas som ett pedagogiskt hjälpmedel. I dag drivs frågan av enskilda lärare, engagerade rektorer och ibland några kommunpolitiker. Det räcker inte för att Sverige åter ska få en skola i världsklass.

 

Kommentera

Your email address will not be published.