Datorspel för skolan: Crusader Kings II – utforska det medeltida Europa och det feodala samhällets intriger, släktband och ömsesidiga beroendeförhållanden

Grand Strategy - stora kartor, stor detaljrikedom och stora svepande skeenden

Grand Strategy – stora kartor, stor detaljrikedom och stora svepande skeenden

 

Produktionsår

2012

Genre

Strategispel / historisk-politisk simulator

Komplexitet (1-10)

9

 

Beskrivning

Paradox Interactive, med den egna designstudion Paradox Development Studio, är en av de stora framgångssagorna inom svenskt spelskapande. Under de senaste åren har man gått från att vara ett obskyrt namn mest känt bland strateginördar till att bli ett av de stora namnen inom spelbranschen. Sina första framgångar nådde man med spelserien Europa Universalis, men det var inte förrän spelet Crusader Kings II släpptes som företaget blev ett namn på allas läppar. Crusader Kings är ett av de många spel Paradox ligger bakom som tillhör spelgenren Grand Strategy. Grand Strategy innebär i korthet att spelet utspelar sig på en omfattande karta med stor detaljrikedom och sträcker sig från representationer av enstaka individer till hela riken och politiska system – allt skall vara med. I Crusader Kings II (liksom i Crusader Kings I) gäller det att ta kontrollen över en av de många ätter som kämpar om makten i Europa under den europeiska medeltiden. Du kan starta ditt spel som engelsk kung, västgötsk hertig eller burgundisk prins – valet är helt fritt och du kan när som helst under spelets gång byta ätt och förläning att ha kontrollen över. Spelet handlar på ytan om att styra och utöka ett rike och att bli en maktfaktor, men metanivån är väldigt mycket mer och väldigt mycket intressantare. Den stora poängen med Crusader Kings är nämligen att det i slutändan är ett spel om människor. Alla representanter för de europeiska adelsätterna – tusentals till antalet – har egna unika förutsättningar, egenskaper och drivkrafter. De har familje- och vänskapsband, allianser och ovänner. Din roll som spelare är att bolla alla dessa människor och deras respektive för- och nackdelar för att skapa ett väl fungerande feodalt samhälle som kan motstå tidens tand. Du får ge förläningar, agera mentor, gifta bort släktingar och lönnmörda oönskade rivaler – allt för att din ätt skall sitta säkert på tronen. Spelet har utöver sin grundversion också fått ett antal expansioner som bland annat utökar det tidsspann spelet spänner över till att även täcka in tidig medeltid och vikingarnas era (expansionen The Old Gods), ökar fokus på de abrahamitiska religionerna (expansionen Sons of Abraham) och utökar kartan till att täcka upp den indiska halvön (expansionen Rajas of India), samt flera andra mindre expansioner med olika innehåll.

 

I viss mån handlar spelet också om samhällsbyggnad och teknologisk utveckling

I viss mån handlar spelet också om samhällsbyggnad och teknologisk utveckling

 

Exempel på relevanta skolämnen

Historia, religionskunskap, geografi

Rekommenderade årskurser

grundskolan så 9, gymnasieskolan så 1-3

Rekommenderad omfattning

Lämpar sig för längre moment/teman, snarare än enstaka lektioner, då spelet omfattar långa tidsförlopp, stora svepande skeenden och komplexa fenomen.

 

Pedagogiskt värde (1-10)

8

Fördelar

Spelet illustrerar komplexa politiska samband på ett förhållandevis lättillgängligt sätt, med betoning på de bakomliggande feodala strukturerna och släktbanden. Det inbjuder till att skapa en egen kontrafaktisk historieskrivning där skeendet tas ned till en förvånansvärt personlig nivå på grund av de detaljerade personbeskrivningarna och tillhörande livshändelserna. Spelet ger också en ingång till att diskutera kulturella och religiösa skillnader mellan folk, länder och världsdelar och ger en god grund till att diskutera Europas (samt Nordafrikas, Mellanösterns och Indiens) befolkningsutveckling, dess framväxt som stormakt och förstadiet till dagens europeiska länder. Fokus ligger bara i liten utsträckning på krig och konflikt – de sociala relationerna är oftast viktigare, även om det i viss mån beror på spelarens preferenser. Det erbjuder också en intressant ingång till att diskutera historiografi och historiebruk – exempelvis kan man problematisera den bild spelet presenterar, där det i stor utsträckning är enskilda personer och deras idéer, strävansmål och handlingar som skapar historien, och ställa den mot exempelvis la longue durée – idén om att det är de långa historiska skeendena och långsamma mentalitetsförändringarna som är intressanta för att förstå historien.

Nackdelar

Spelet fokuserar i väldigt liten utsträckning på de orättvisor det feodala systemet och ståndssamhället gav upphov till. Det ger inte någon större inblick i de sociala och kulturella konsekvenserna av dåtidens ståndslära, då det i första hand är det politiska spelet bakom makten som står i fokus, snarare än det kulturella livet. Spelet är ju också komplext, vilket är ett tveeggat svärd – det tar lång tid att lära sig, men ger ett avsevärt djup när man väl behärskar det. Då spelet hela tiden utvecklas åt olika kontrafaktiska håll så är det inte en ”korrekt” kronologisk återgivning av historiska förlopp, händelser eller historiska personligheter – för den typen av spel får man leta någon annanstans.

 

Små till synes enkla val kan med tiden få omfattande konsekvenser

Små till synes enkla val kan med tiden få omfattande konsekvenser

 

Exempel på relevant centralt innehåll

Historia: den europeiska epokindelningen; problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar

Religionskunskap: världsreligionerna; etik; gudsuppfattningar; religion i relation till etnicitet; individers och gruppers identiteter

Geografi: människans användning och omvandling av kulturlandskapet; människans behov av naturresurser; befolkningsutveckling

 

Mycket fokus läggs på personliga relationer och deras funktioner i det feodala samhället

Mycket fokus läggs på personliga relationer och deras funktioner i det feodala samhället

 

Exempel på relevanta förmågor

Historia: använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden; tidsperioder, förändringsprocesser […] utifrån olika tolkningar och perspektiv; använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv; undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang

Religionskunskap: analysera olika religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv; människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar; undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar

Geografi: olika natur- och kulturlandskap, om deras samband, utveckling och förändring över tid samt om samband mellan människa, samhälle och miljö

 

Spelguider

http://www.ckiiwiki.com/Beginner’s_guide

https://www.youtube.com/watch?v=s7vXXKXQSSU

Recensioner

http://www.metacritic.com/game/pc/crusader-kings-ii

Övrigt

Notera att flera av Paradox Interactives spel (bl a Crusader Kings II) kan erhållas gratis för undervisningssyfte

Kommentera

Your email address will not be published.