Ytterligare ett exempel på hur hoppfulla nyheter vrids till att bli hotfulla

Dodsstraff

 

”Allt fler människor avrättas i världen. Organisationen Amnesty Internationals årliga rapport om dödsstraffet, som publiceras i dag, är en dyster läsning.”

http://www.dn.se/nyheter/varlden/fler-straffas-med-doden

Texten ovan finns att läsa i dagens DN. Frågan är bara om artikelförfattaren egentligen vill att vi skall läsa själva artikeln, eller om vi skall nöja oss med att uppfatta det fasansfulla i det budskap ingressen förmedlar. Om man läser artikeln framgår det nämligen att två fler människor avrättats under 2012 än under 2011. TVÅ! I en statistik som är högst osäker, och där mörkertalet är enormt. Där Kinas statistik inte är öppen för granskning, men förmodligen omfattar tusentals avrättningar. Denna siffra kan alltså egentligen lika gärna vara att 30 stycken färre människor avrättats… eller 1000 (eller att 1000 fler avrättats, för att vara helt rättvis). Men nu var det alltså två fler som hade avrättats. TVÅ. 2. Zwei.

En annan sak som nämns i artikeln är att fyra länder återupptagit dödsstraffet efter längre pauser. Dessa länder har alltså aldrig ens avskaffat dödsstraffet. Hur långa är då dessa längre pauser… ja, i Japans fall har pausen varit 20 månader. Jag måste säga att jag hört talas om längre ”pauser” än 20 månader.

Det som inte framgår av rubrik* eller ingress är det som står längre ner i artikeln – att TRENDEN MOT ATT FLER OCH FLER LÄNDER AVSKAFFAR DÖDSSTRAFFET FORTSÄTTER. Då kan man fråga sig… är inte det en större nyhet? Säger inte det mer om våra våldstendenser och vår civilisering än allt det andra som nämnts i artikeln gjort? Har inte det ett större nyhetsvärde? Säger inte det faktum att fyra delstater i USA avskaffat dödsstraffet under 2012 mer än det faktum att lika många amerikaner avrättades under 2012 som under 2011. Undra vad mer som hade uppenbarat sig om man läst själva Amnesty-rapporten.

Det här är ytterligare ett exempel på hur vi påverkas att uppfatta vår omvärld som hemskare än den i själva verket är, och att vi, med våra på många sätt primitiva aphjärnor, har så lätt att ta till oss dessa budskap (något jag tidigare behandlat i denna blogg).

Saker och ting blir bättre. Tro på det.

 

 

*”Fler straffas med döden”

2 kommentarer

  1. Man kan tolka statistik åt olika håll. Är man motståndare till dödsstraff kan man givetvis se ljusglimtar i Amnestys rapport. Men det tunga överväger ju ändå. Att stater avlivar sina medborgare förblir oacceptabelt. Särskilt om det gäller demokratier. I såväl Indien som Japan fanns ju hopp om att uppehållet skulle fortsätta och resultera i lagändring.

    1. Det ligger naturligtvis mycket i det du säger, och i min värld är också tagandet av människoliv förkastligt – ett gissel för mänskligheten och en rest från en annan, brutalare, tid. Det är dock inte riktigt det som är min poäng. Jag vill gärna att man ser mitt inlägg i ett större perspektiv gällande hur vi väljer att (och är biologiskt konstruerade att) se på vår omvärld. När vi människor kan tolka vår omvärld på två eller flera sätt så tenderar vi att välja den värsta tolkningen, för det är när vi ser faran som vi har störst möjlighet att undvika den. Nästan all statistik tyder på att vi är på väg in i en fredligare, öppnare, mindre blodig tid, men ändå vill vi så gärna se oginheten, våldet och brutaliteten i den.

Kommentera

Your email address will not be published.