Andra bloggar om spel och spelifiering i skolan

bakgrund-brun.jpg

 

http://spelvetenskap.blogspot.se/2013/03/fran-pin-up-karikatyr-till.html  Spelvetenskapliga betraktelser – Jonas Linderoths (docent i pedagogik vid Göteborgs Universitet) blogg om spel som kulturyttring och forskningsobjekt.

http://spellararen.wordpress.com/2012/10/23/gamification-spel-i-pedagogiken/  Spelläraren – en blogg med tips och förklaringar om framförallt datorspel och hur de kan användas i undervisningen.

http://www.vellinge.se/bloggar/skolutvecklingvellinge/spelifierat-larande/  Vellinge kommuns bloggsida som bland annat lyfter ämnet spelifierat lärande.

http://itsamordnare.bloggajamt.se/2013/02/18/projekt-om-spelifierat-larande/  IT-samordnare – fyra IT-samordnare som vill stötta och inspirera pedagoger till att använda IT och media i skola och undervisning.

http://skollyftet.se/2012/02/27/spelifierad-undervisning/  Skollyftet – en ”kollektiv” blogg där ett antal lärare och skolintresserade lyfter olika ämnen och åsikter för att inspirera och påverka.

http://aprendi.se/spelifierat-larande/  Aprendi – webb och lärande – blogg tillhörande Terese Raymond, projektledare för förstudien om spelifierat lärande.

http://pellepedagog.se/spelifierat-larande/  Pelle Pedagog – en till blogg från en av deltagarna i projektet ovan.

http://digitalaklassrummet.blogspot.se/2012/11/blixtjakten-kan-man-levla-laroplanen.html  Fridas digitala klassrum – blogg tillhörande Frida Monsén som bland annat kört spelifieringen Blixtjakten på sin skola Vittra Telefonplan.

http://castenskiold.se/post/43556703546/spelifiering-del-1-vad-ar-det  En pappersfri skola – Christian Carstenskiolds (lärare på Täby Enskilda Gymnasium) blogg om att integrera IT och teknik i undervisningen.

Kommentera

Your email address will not be published.