Några tips för att spelifiera undervisningen

AlterEgoAvatar8

 

[2014-04-23 Då formuleringarna i detta inlägg i viss mån gett en begränsad och förenklad bild av spelifierat lärande och den arbetsinsats som metoden kräver, har jag idag gjort några smärre omformuleringar]

 

Av en del kommentarer jag fått att döma så verkar det som att spelifierad undervisning kan verka lite intimiderande. Dels tror sig vissa inte ha den ”expertis” som krävs och dels verkar vissa tro att man måste kunna framställa grafiskt avancerade spelplaner o. dyl.

Krävs det då att man är en fena på grafik och grafisk form för att bedriva spelifierat lärande?

Nej, inte nödvändigtvis.

På sätt och vis har jag i mina spelifieringar gett en lite missvisande bild av vad en spelifiering är. Mina spelifieringar har tagit lång tid att framställa och jag har lagt extra mycket tid på det grafiska för att jag själv i viss mån har ett förflutet inom grafisk form. Dessutom är inte mina spelifieringar renodlade spelifieringar… de tangerar snarare gränsen till att faktiskt vara spel.

En spelifiering är en verksamhet som har lånat vissa (ofta kosmetiska) drag från spelvärlden för att stärka engagemang och skapa incitament till deltagande, och handlar väldigt sällan om fysiska spelplaner, föremål som ger dig specifika praktiska fördelar eller långtgående interaktion med andra spelare.

Ett enkelt spelifieringsupplägg i undervisningssammanhang kan istället vara att ge de elever som utmärkt sig studiemässigt guldmynt efter ett förutbestämt mönster. Med hjälp av dessa guldmynt kan eleverna sedan ”köpa” någon typ av ytlig fördel i undervisningen – kanske kan ett guldmynt användas för att få en extra ledtråd från lärare i sammanhang som inte är på blodigt allvar eller kanske ge eleven möjlighet att få sitta med en kompis en liten stund – det kan egentligen vara vad som helst som inte påverkar själva studieresultaten. Personligen tror jag dock det är viktigt att utforma upplevelsen så att det blir tydligt att eleven tävlar mot sig själv och inte mot andra elever och att den är meningsfull på ett lite djupare plan.

Det här är i mångt och mycket renodlad behaviorism, men i vissa sammanhang kan även den något ytliga motivation som den här typen av upplägg erbjuder vara av godo. För att skapa den inre motivation som skolan kanske ännu mer bör sträva mot så är det dock viktigt att speluppläggen känns relevanta, stimulerande och meningsfulla.

Några ytterligare exempel på vad man skulle kunna göra:

Din egen avatar: låt eleverna skapa sina egna avatarer, kompletta med namn och allt. Det finns en uppsjö med bilder på Internet som kan skrivas ut och användas, eller så får man gärna låna mina avatarer från Krönika – en vandring i tiden. I takt med att eleven uppnår vissa förutbestämda mål (som även eleven är insatt i) utifrån ämnesplaner eller andra styrdokument får hen sedan komplettera sin avatar med nya kläder och accessoarer. Mer om avatarer här.

XP-trappan: låt eleverna tjäna erfarenhetspoäng (experiance points=XP, eller kalla det vad du vill) i takt med att de utvecklas inom ramen för kursen. När en elev uppnått en viss mängd XP får hen en titel som kan användas i klassen, t. ex. när hon eller han skriver under sitt prov. Ju fler XP man får desto ”högre” titel får man.

Veckans uppdrag: varje vecka får eleverna ett studierelaterat uppdrag som de skall genomföra – det kan vara enskilt, gemensamt eller båda delarna. Om uppdraget genomförs utgår någon form av belöning och ett nytt, svårare uppdrag delas ut. Det blir nog roligast om uppdraget är gemensamt men har enskilda deluppdrag för alla deltagande elever. Belöningarna kan utgöras av allt från glass till bokmärken, men kan även utgöras av skolrelaterade belöningar som t. ex. att klassen får sitta på valfria platser resten av veckan (om de i vanliga fall har förutbestämda platser).

Bara fantasin sätter gränserna.

Dock får man vara medveten om att spelifiering inte är någon ”quick fix”. Bara för att det i viss mån är enkelt att implementera så måste man ändå veta vad man gör. Ett spel funkar för att dess underliggande struktur och design är intressant och stimulerande – samma sak gäller för spelifiering.

 

 

Jag har skrivit mer om olika spelmekanismer som ofta används inom spelifiering i detta inlägg.

Här kan du läsa mer om hur jag gått till väga i spelifieringen Krönika – en vandring i tiden.

Kommentera

Your email address will not be published.