Varför jobbar vi?

Bild: KristerP

 

Varför jobbar vi?

 

Jordbruksrevolutionen och människans första permanenta bosättningar

År 10 000 till 3200 fvt, ca

När vi människor övergick till jordbruk, så innebar det en av de största förändringarna i vår historia. När vi hela tiden hade tillgång till vår mat och inte behövde jaga efter den så innebar det att vi kunde bli bofasta. Bofastheten förde med sig byar och komplexa sociala relationer, vilka med tiden gav upphov till städer, samhällshierarkier, organiserad religion och allt mer långväga handel – grunden för merparten av våra nutida samhällen. Den gav också upphov till arbetsdelning – en uppdelning i olika sysslor för olika människor med olika förutsättningar.

Den tidsperiod som förde med sig allt detta brukar man kalla den yngre stenåldern, eller neolitikum (ett annat namn är bondestenåldern). Processen där vi människor slutar jaga och samla för att istället övergå till jordbruk kallas jordbruksrevolutionen, eller den neolitiska revolutionen (ett annat namn är den neolitiska transitionen).

Veckans länkar beskriver den yngre stenåldern och jordbruksrevolutionen. De försöker också ge en inblick i vilka långsiktiga förändringar jordbruket förde med sig för människan, och varför vi, som sagt, överhuvudtaget jobbar?

 

Undervisningen i kursen skall behandla…

  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid […] med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar.
  • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, […] jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.

 -Skolverket

Varför jobbar vi? – veckans länkar

Texter och information

Wikipediaartikeln om den yngre stenåldern (neolitikum):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Neolitikum

Den yngre stenåldern i Sverige:

http://www.historiska.se/historia/stenaldern/yngrestenalder/

Den neolitiska revolutionen på SO-rummet:

http://www.so-rummet.se/kategorier/neolitiska-revolutionen

Om jordbruksrevolutionen och dess följder:

http://www.larshammaren.se/1_jordbruksrev.html

 

Bilder

Guide till att börja med jordbruk (seriestripp, engelska):

http://www.smm.org/catal/mysteries/what_were_they_eating/hunting_and_gathering/

Karta över platser där jordbruket slog igenom tidigt (visar bara Europa med omnejd):

http://www.markbwilson.com/album/1-Mediterranean%20World/slides/2a-Neolithic%20Agricultural%20Revolution%20Sites.html

Vad började man odla och föda upp på olika platser runt planeten?

http://faculty.ucc.edu/egh-damerow/human_1.jpg

 

Filmer och videoklipp

Berättelser från stenåldern (engelska):

https://www.youtube.com/watch?v=-7bqi70B3tE

Den yngre stenåldern – jordbruket och de första städerna (engelska):

https://www.youtube.com/watch?v=GEm6LWh8D_s

https://www.youtube.com/watch?v=K1xk81bwIGQ

https://www.youtube.com/watch?v=vQ60i6QHPcg

Sveriges historia – stenåldern:

http://www.youtube.com/watch?v=GMJG5H3wfug

 

PowerPoint

Skandinavisk stenålder:

http://pleiad.se/wp-content/uploads/2012/11/Det-nya-landet.zip

 

Datorspel och appar

Stone Age – The Board Game (iOS, bygg din egen stenåldersby):

https://itunes.apple.com/se/app/stone-age-the-board-game/id564247778?mt=8

 

Boktips

Skymningssång i Kalahari: Hur människan bytte tillvaro (Lasse Berg)

http://www.adlibris.com/se/bok/gryning-over-kalahari-hur-manniskan-blev-manniska-9789170372995

Kommentera

Your email address will not be published.