Den mänskliga förmågan att resa i tiden

books

Böcker låter oss resa genom tiden och de låter oss ta del av våra förfäders visdom. Biblioteket knyter oss samman med insikter och kunskaper, plågsamt utdragna ur naturen, från de största intellekten någonsin, med de bästa lärarna, hämtade från hela vår planet och hela vår historia, för att instruera oss utan att tröttna och att inspirera oss till att själva bidra till människorasens samlade visdom. […] Jag tror att vår civilisations hälsa, hur djupt vår egen förståelse av vår kulturs grundvalar sträcker sig och vår omtanke om framtiden alla kan testas genom hur väl vi underhåller våra bibliotek.

Carl Sagan

Cosmos (boken, 1980) s 282

(Min översättning)

Kommentera

Your email address will not be published.