Ett verktygskit för att upptäcka felaktigheter, falsarier, fördomar, fuffens, förgivettaganden, felslut och faktoider

munchhausen

 

En liten enkel guide till källkritik och vetenskaplig metod, som med fördel (och kanske några språkliga förenklingar) kan användas i undervisningen.

  • Om möjlighet finns skall ”fakta” bekräftas från andra oberoende källor.

  • Uppmuntra debatt kring bevisen där även meningsmotståndarna får delta.

  • Auktoriteternas argument är inte nödvändigtvis de tyngsta – auktoriteter har haft fel förut och kommer att ha det igen. Inom vetenskapen finns inga absoluta auktoriteter – på sin höjd experter.

  • Kom på flera hypoteser. Om något skall förklaras så fundera kring alla de sätt det kan förklaras på. Försök sedan att komma på sätt att systematiskt motbevisa alla förklaringsmodellerna – den förklaring som överlever […] din gallring har en större chans att vara korrekt än den första idé du fastnade för har.

  • Försök undvika att fastna för mycket för en idé bara för att det råkar vara din egen. Den är bara en rastplats på vägen till kunskap. Fråga dig varför du egentligen gillar idén. Jämför den sedan med andra alternativ och se om du kan hitta anledningar att avfärda den. Om du inte gör det själv kommer någon annan att göra det.

  • Kvantifiera. Om det du undersöker är mätbart och har någon form av siffra kopplat till sig är det oftast lättare att undersöka. En entydig siffra är inte lika öppen för många olika tolkningar. Saknas en sådan siffra kan man naturligtvis hitta sanningen ändå, men det blir en jobbigare process.

  • Om du följer en tankekedja från början till slut, så måste varje steg i kedjan, inklusive den ursprungliga frågeställningen, fungera – inte bara merparten av dem.

  • Ockhams rakkniv. Denna lilla tumregel säger att du, om du har två eller flera förklaringar som förklarar verkligheten lika bra, skall välja den enklare förklaringen.

  • Fråga dig själv om din idé kan falsifieras eller om den överhuvudtaget är testbar (åtminstone i teorin). Om det du hävdar inte kan testas eller motbevisas är det heller inte värt särskilt mycket. Ta till exempel idén om att vårt universum och allt i det inte är större än en partikel – kanske en elektron – i ett mycket större kosmos. Om vi aldrig kan nå information från utanför vårt universum, betyder det då inte att idén är otestbar? Du måste kunna undersöka det som hävdas. Skeptikerna måste ges en chans att följa dina tankegångar och att upprepa dina experiment för att se om de når samma resultat.

Carl Sagan

The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark (1996) s. 197-198

(Min översättning)

Kommentera

Your email address will not be published.