Om vetenskaplig analfabetism

ignorance

Vi har ordnat en global civilisation i vilken de viktigaste elementen – transport, kommunikation, och alla andra industrier; jordbruk, medicin, utbildning, underhållning, miljöskydd; och till och med den fundamentala demokratiska institutionen röstandet – är i grunden beroende av vetenskap och teknologi. Vi har också ordnat vårt samhälle så att nästan ingen förstår vetenskap och teknologi. Detta är en säker väg till katastrof. Vi kan kanske klara oss undan ett tag, men förr eller senare kommer denna lättantändliga blandning av okunskap och makt att explodera i våra ansikten.

Carl Sagan

The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark (1997) s 28

(Min översättning)

Kommentera

Your email address will not be published.