”Nationerna kommer att gå under genom okunskapen”

Skalman

 

Ett ljus i mörkret är titeln på ett modigt, till stora delar bibliskt baserat, verk av Thomas Ady. Boken publicerades i London 1656, och i den kallar Ady de häxjakter som då förekom för ”ett lurendrejeri avsett att föra människor bakom ljuset”. Varje sjukdom eller storm, vad som helst som bröt vardagens mönster, kunde härledas till häxkonster. Häxor måste existera, citerade Ady att häxhetsarna resonerade, ”hur skulle dessa saker annars kunna finnas, eller hända”.

Genom stora delar av vår historia har vi varit så skräckslagna inför världen utanför, med dess oberäkneliga faror, att vi gladeligen tog emot vad som helst som kunde förminska eller förklara bort fasorna. Vetenskapen är ett (till stora delar lyckat) försök att förstå världen, att få ett samlat grepp om saker och ting, att ta kontroll över oss själva, att hitta en säker färdväg. Mikrobiologi och meteorologi förklarar nu det som för bara några århundraden sedan gav tillräckliga skäl att bränna en kvinna till döds.

Ady varnade också för faran att ”nationerna kommer att gå under genom okunskapen”. Det mänskliga lidande som egentligen skulle kunna undvikas orsakas oftare av okunskap än av dumhet, speciellt vår okunskap om oss själva. Jag oroar mig för att pseudovetenskap och vidskepelse kommer att kännas mer lockande för varje år som går, och att oförnuftets sirensång kommer bli allt mer välljudande och tilldragande, speciellt nu när millennieskiftet närmar sig. Vart har vi hört den förut? Närhelst våra etniska eller nationella fördomar eggas. I tider av nöd. Under utmaningar för vår nationella självkänsla eller vårt nationella mod. När oron kring vårt kosmiska hem och mål gnager, eller när fanatismen bubblar upp runt omkring oss – då griper tankebanor från fjärran tider efter kontrollen.

Ljusets låga falnar. Dess lilla ljuskägla darrar. Mörkret tätnar. Demonerna börjar röra på sig.

Carl Sagan

The Demon-haunted World: Science As a Candle in the Dark (1996) s. 28-29

(Min översättning)

Kommentera

Your email address will not be published.