Nyttan med vetenskap

Science

Vetenskap är mycket mer än en ansamling av kunskaper. Det är ett sätt att tänka. Det är grunden för dess framgång. Vetenskapen bjuder oss att ta in fakta, även när den inte överensstämmer med våra förutfattade meningar. Den råder oss att bära med oss alternativa hypoteser i våra huvuden för att se vilka som bäst passar ihop med de faktiska förhållandena. Den trugar på oss en fin balans mellan en gränslös öppenhet för nya idéer, hur irrläriga de än kan tyckas, och den mest rigorösa skepticism inför såväl nya idéer som gamla fundamentala sanningar. Vi behöver en bred uppslutning kring detta sätt att tänka. Det fungerar. Det är ett livsviktigt redskap för en demokrati under en tid av förändring. Vårt uppdrag är inte bara att träna fler vetenskapsmän, utan också att fördjupa allmänhetens vetenskapliga förståelse.

Carl Sagan

”Why We Need To Understand Science”   i The Sceptical Inquirer (1990)

(Min översättning)

Kommentera

Your email address will not be published.