Vem eller vilka skall egentligen bestämma?

grekland

 

Antikens Grekland

År 800 till 146 fvt, ca

Den civilisation och de uppfinningar och upptäckter som först gjordes i de stora flodkulturerna kom med tiden att sprida sig till omvärlden. Den första europeiska kultur som i någon större utsträckning kom i kontakt med dessa idéer var den Minoiska kulturen på den grekiska ön Kreta. Den minoiska kulturen gick med tiden i graven, men efter den följde flera andra samhällen och stater med grekisk kultur, vilka tillsammans kom att bli otroligt viktiga för den europeiska utvecklingen under årtusenden framåt. Mellan de ungefärliga åren 500 fvt till 200 fvt föder den grekiska civilisationen många av de idéer, traditioner och filosofier som dominerar västvärldens kultur än idag – teater, vetenskap, idrott, konst, eller litteratur hade alla sett väldigt annorlunda ut om inte Grekland hade utövat ett sådant stort inflytande. Den idé som kanske fått mest inflytande på eftervärlden är dock demokratin – tanken att de som omfattas av besluten också skall delta i att fatta besluten. Alla dessa idéer föddes i stadsstaterna (en självstyrande stad med omgivande landsbygd, exempelvis Athen, Sparta, Korinth, Syrakusa) och de spreds genom att dessa stadsstater byggde kolonier (utposter) runt hela Medelhavet. 

Veckans länkar beskriver utmärkande drag hos antikens Grekland, vilket inflytande tiden och platsen har haft på vår nutid, samt försöker visa hur det grekiska vardagliga och politiska livet kan ha sett ut.

 

Undervisningen i kursen skall behandla…

  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. […] antiken […] med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar.
  • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, […] olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
  • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv […].

 -Skolverket

Vem eller vilka skall egentligen bestämma? – veckans länkar

Texter och informationssidor

Wikipediaartikeln om antiken:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Antiken

Wikipediaartikeln om antikens Grekland:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Antikens_Grekland

Var Athens demokrati demokratisk?

http://varldenshistoria.se/fraga-oss/var-athens-demokrati-demokratisk

Arvet från antiken:

http://www.larshammaren.se/2_antika_arvet.htm

Demokratins historia:

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/demokratins-historia#

Idrott och tävlande i det antika Grekland:

http://tidningenkulturen.se/artiklar/ess-mainmenu-57/riga-mainmenu-130/11096-olivkransken-och-aeran-den-antika-taevlingen

Homosexualitet och könsroller under antiken:

http://varldenshistoria.se/fraga-oss/varfoer-var-homosexualitet-vanlig-under-antiken

Alexander den store och hellenismen:

http://www.grundskoleboken.se/wiki/Alexander_den_store_och_Hellenismen

Var Alexander den store grek?

http://blog.svd.se/historia/2011/04/03/var-alexander-den-store-grek/

 

Filmer och videoklipp

Vilka var grekerna? (en djupdykning i inte bara de positiva aspekterna av antik grekisk kultur, utan även de främmande, obehagliga och obegripliga aspekterna. 2 delar, engelska.)

Vad är grejen med antiken? (kortfattad PowerPoint-genomgång)

Filmat bildspel om antikens Grekland och om vad som hände innan antiken:

 

Bilder

Så funkade de olympiska spelen från början:

http://thumbnails.visually.netdna-cdn.com/ancient-olympics_50291cc8dd732.jpg

 

Datorspel och appar

Hegemony – Wars of Ancient Greece (strategispel där du skall erövra den grekiska världen):

http://www.longbowgames.com/hegemony/

Zeus – Master of Olympos (ett av de bästa stadsbyggarspelen någonsin – den här gången i antikens Grekland)

http://www.gog.com/game/zeus_poseidon

 

Poddradio

De grekisk-persiska krigen:

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/68318?programid=407&playepisode=68318

 

Quiz

Antikens Grekland:

http://www.vetgirig.nu/quiz-11830/Antikens-Grekland/

Antika städer, platser och individer:

http://www.vetgirig.nu/quiz-1828/Antiken/

Kommentera

Your email address will not be published.